Základním předpokladem pro úspěšný prodej nemovitosti je vyvolat dobrý dojem u zájemců, kteří přijdou na její prohlídku. Nejsnáze ho docílíme tím, že odstraníme přebytečný nábytek a osobní věci z místností tak, aby působily prostorně a vzdušně. K tomuto kroku se často uchyluji v případě, jedná-li se o prodej nemovitostí z dědictví. Rozhodnutí o tom, co všechno se odstraní závisí na stavu nemovitosti a požadovaném výsledku. V případě potřeby nechám vymalovat nemovitost světlými barvami. Tím dosáhnu kýženého dobrého dojmu z nemovitosti. Ale pozor. Mým cílem není zakrývat nedostatky.

U domů se také často setkávám s tím, že zahrada není v úplně dobré kondici. Zajistím úpravu zahrady takovým způsobem, aby vypadala lépe a mohl jsem v ní přivítat nové zájemce. Možná se budete divit ale posekání trávy a úprava keřů může udělat velmi mnoho na výsledném dojmu ze zahrady.

Všechny tyto úpravy ale musejí dávat ekonomický smysl. Vždy je to na konkrétním posouzení společně s majitelem, zda požadovaná úprava přinese požadovaný přínos, nebo se obejdeme bez ní.