Plánky nemovitosti slouží zejména k základní orientaci (zobrazení) rozložení interiéru nemovitostí. Uvádí se na nich zpravidla uspořádáníjednotlivých místností, funkce místností (pokoj, koupelna... ), zasazeníoken a dveří, popis objektu (adresa, číslo patra... ) a dalšíinformace, které nějakým způsobem pomáhajípozorovateli udělat si alespoň základní představu o tom, jak interiér dané budovy vypadá. Orientační plánky nejsou v žádném případě výkresy nemovitostía majípouze nastínit hrubý vzhled objektu, proto jsou také většinou tvořeny poměrovým zakreslením, nejsou tedy kresleny na milimetr přesně podle určitých rozměrů. Orientační plánek by měl být vždy hlavně přehledný a jasně srozumitelný.

planek_bytu_litevska_2612