Několik pojmů ale stále stejný význam. Průkaz energetické náročnosti budovy, PENB nebo energetický štítek. To jsou nejčastěji používané termíny. Co to vlastně znamená? Jak z názvu vyplívá, jedná se o průkaz, který říká, jak náročný je dům na energie. Stejně jako u vaší lednice.

Povinnost PENB vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Průkaz je povinný při výstavbě nových budov, při větší změně dokončených budov, při prodeji nebo pronájmu celého objektu. Tento zákon ukládá majiteli nemovitosti povinnost předat kupujícímu nebo nájemníkovi štítek před podpisem kupní nebo nájemní smlouvy, nejpozději však před předáním nemovitosti.

Existují však i výjimky, kdy PENB nutný není:

Při prodeji či pronájmu budovy postavené před 1. 1. 1947, u které zároveň neproběhla od tohoto data žádná větší změna budovy s energeticky vztažnou plochou pod 50 m2, stavby pro rodinnou rekreaci, které nejsou užívány k trvalému bydlení, kulturní památky a budovy v památkové rezervaci, budovy užívané pro náboženské účely

Pokud máte tedy povinnost PENB předložit, nemusíte mít strach. Zařídím to.